Logo       Základní škola HOSTIVAŘ

KROUŽKY

Všeobecná sportovní příprava

Kroužek všeobecné sportovní přípravy pro žáky 1 až 4 tříd.
Kroužek bude probíhat 1x týdně

Družinové děti na všechny kroužky vyzvedáváme ve družině
Přihlášky na kroužky dostanou děti na kroužcích.
Předběžné přihlášky se jménem dítěte a třídou pošlete na email: skzshostivar@seznam.cz

KONTAKT
Vedoucí: Antonín Eis
Telefon: 602342165
E-mail: skzshostivar@seznam.cz
Platba: 100,- Kč/měsíc

Nahoru