Logo       Základní škola HOSTIVAŘ

KROUŽKY

Atletika

Kdy: pondělí 13:30 – 15:00 (začínáme 16.9. 2024)

Kde: trénujeme venku dokud nám to počasí dovolí, v zimě využíváme tělocvičnu ZŠ
        (družinové děti vyzvedáváme a vracíme do družiny)

Kroužek je určen žákům prvního stupně jako základní atletická a kondiční příprava.

PŘIHLÁŠKA
Vedoucí: Mgr. Tereza Bezděková
Telefon: 271750630
E-mail: bezdekova@zshostivar.cz
Platba: 1.000,- Kč/pololetí (v hotovosti)
platba za 1. pololetí nejpozději 31.10.
platba za 2. pololetí nejpozději 28.2.
Nahoru