Logo       Základní škola HOSTIVAŘ

DRUŽINA

Školní družina

Vedoucí školní družiny:     Alena Šimanová
Telefonní spojení:     +420 603360441
E-mailové spojení:    druzina@zshostivar.cz

Školní družina je určena pro žáky z 1. - 5. tříd.
Zápisní lístky obdrží děti resp. rodiče při první návštěvě družiny, spolu s informacemi a pokyny.

Družina je v provozu ráno od 6,30 do 7,40 hodin a odpoledneod 11,40 do 17,30 hodin,
v pracovní dny, mimo státem uznané svátky a školní prázdniny.

Souhrn činností ve školní družině podává přehled výchovně vzdělávací činnosti.

Poplatek za školní družinu činí 400 Kč měsíčně.
Platba se provádí výhradně BEZHOTOVOSTNĚ - bankovním převodem.

Při bankovním převodu použijte následující bankovní spojení:
Nahoru

Pracovní režim školní družiny

Nahoru

Provoz školní družiny

Nahoru