Logo       Základní škola HOSTIVAŘ

ŠKOLA

Rozdělení prvních tříd na školní rok 2023/2024

Děti jsou v seznamech zveřejněny pod registračními čísly přidělenými při zápisu.

Třídní seznamy žáků pro šk.rok 2023/24

Nahoru


Třídní schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

První třídní schůzka rodičů se bude konat v budově školy
v úterý 13. června 2023 od 17.30 hodin.
Třídní učitelky jednotlivých tříd si Vás vyzvednou před školou.
Rozdělení dětí do jednotlivých tříd bude zveřejněno před konáním třídních schůzek na stránkách školy a na vrátnici školy.

Těšíme se na setkání s Vámi
Kolektiv ZŠ Hostivař


Výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2023/2024

Seznamy žáků přijatých pro šk.rok 2023/24
Děti jsou v seznamech zveřejněny pod registračními čísly, přidělenými při zápisu.

Prosíme všechny zákonné zástupce, jejichž dítě bylo přijato na naši školu, aby nás do 20. května 2023 informovali o skutečnosti, že se rozhodli své dítě dát na jinou školu a od září k nám nenastoupí. Usnadníte nám tak další rozřazování dětí do tříd a plánování dalšího školního roku. První třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků proběhne v červnu 2023 již podle tříd.
Sledujte webové stránky školy, kde najdete termín třídní schůzky a rozdělení dětí do tříd.
Vedení školy
Nahoru


Dokumenty ke stažení a odkazy

INFORMACE PRO RODIČE

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Nahoru