Logo       Základní škola HOSTIVAŘ

KROUŽKY

Makoto karate klub

Bližší podrobnosti přináší samostatné stránky
Makoto karate klub.

Část klubu je zaměřena na děti (do 14 let) zejména ze ZŠ Hostivař. Děti jsou vyzvednuty z družiny a po tréninku opět do družiny vráceny.
Každé září probíhá nábor začátečníků od 1. třídy. Děti projdou výběrem a přijmuté budou jen děti pohybově nadané a schopné se soustředit na cvičení. Od října už nejsou přibíráni noví členové.


Vedoucí: Ing. Karek Švejda
Telefon: +420-775927197
E-mail: ksvejda@volny.cz
Platba: viz. Ceník klubu
Nahoru