Logo       Základní škola HOSTIVAŘ

KROUŽKY

Keramický kroužek

Zájmový kroužek pro žáky 3. - 9. ročníků.
Výroba keramických předmětů zhotovovaných různými technikami, školní výstavy.

PŘIHLÁŠKA
Vedoucí: Jana HROUDOVÁ
Telefon: +420 271750630
E-mail: hroudova@zshostivar.cz
Platba: pro ŠD zdarma

Postup při práci v keramické dílně

!!! DĚTI PŘI PRÁCI VŽDY DBAJÍ POKYNŮ VYCHOVATELKY !!!
!!! PEC OBSLUHUJE VÝHRADNĚ VYCHOVATELKA !!!

Nahoru

Provozní řád keramické dílny

Nahoru