Logo       Základní škola HOSTIVAŘ

KROUŽKY

Náboženství

Milí žáci,
první setkání se uskuteční v úterý 13.09 ve 13 hod.,v sále u šatny.
Pokud to někomu nejde, je možné učit se o Bohu v Komunitním centrum při faře kostela v Hostivaři od 22.09, vždy ve čtvrtek od 16:30 do 17:30 hod.

Srdečně zveme
jáhen Andrzej Żak MIC
Nahoru