Základní informace

PŘEDPISY

Zákonné normy

  • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
  • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 110/2020 Sb., o ochraně osobních údajů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Znění právních předpisů naleznete na Portálu veřejné správy dále také ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv vedených MVČR a právo EU je k dispozici ve službě EUR-Lex

Základní dokumenty školy

Základní směrnice školy