Základní informace

NÁZEV ŠKOLY

Základní škola Praha 10 - Hostivař, Kozinova 1000

DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Způsob založení

  • Škola vznikla schválením zřizovací listiny základní školy s účinností od 1. 1. 2006 podle §89 odst. 1 písm. k) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění , §179 odst. 1 písm. a) zákona561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), v platném znění, § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Důvod založení

  • Poskytování základního vzdělání podle § 44 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Zabezpečování stravování žáků formou vlastní jídelny podle § 119 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Poskytování závodního stravování vlastním zaměstnancům ve vlastním zařízení závodního stravování. Provozování školní družiny a školního klubu podle § 111 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.