Prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 29.3.2021
Provozovatel tohoto webu se zavazuje ke zpřístupnění obsahu této webové prezentace v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.


Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku
http://www.zshostivar.cz/povinne-informace/
a stránky do ní vnořené.

Stav souladu

Internetové stránky jsou částečně v souladu s výše uvedenými předpisy a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 s níže uvedenými dodatky:
 • Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný PDF prohlížeč. (Většinu dokumentů ve formátu PDF je možné zobrazit přímo v běžných prohlížečích.)
 • Dále jsou na stránkách publikovány odkazy na soubory dokumentů ve formátech .docx. Tyto soubory dokáže zobrazit většina běžně používaných textových editorů. (V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.)

Kontakt na provozovatele

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek můžete:
 • dodat na adresu:
  Základní škola Hostivař
  Kozinova 1000/1
  Praha 10, 102 00
 • nebo zavolat na telefon: 271750630
 • nebo napsat na e-mail: info@zshostivar.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra - odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz