Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí

  • Pro účely zveřejnění seznamů o přijetí/nepřijetí dítěte ke školní docházce obdrží každé dítě u zápisu registrační číslo
  • O přijetí (nepřijetí) dítěte Vás budeme informovat zveřejněním seznamu zde a na vchodu do školy

Seznam přijatých pro školní rok 2021/2022

bude zveřejněn počátkem května do 14.5. 2021 zde a na vrátnivi školy.

Odklad povinné školní docházky

  • Žádost o odklad povinné školní docházky odevzdává zákonný zástupce při zápisu doplněnou vyjádřením školského pedagogického pracoviště (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
  • Doporučující posouzení je nutné dodat do 30.4. 2021.

Nástup na jinou školu

Prosíme všechny zákonné zástupce, jejichž dítě bude přijato na naši školu, aby nás do 21. května 2021 informovali o skutečnosti, že se rozhodli své dítě dát na jinou školu a od září k nám nenastoupí. Usnadníte nám tak další rozřazování dětí do tříd a plánování školního roku.