Logo       Základní škola HOSTIVAŘ

KROUŽKY

Věda nás baví

VNB Populární vědecký kroužek organizovaný společností VĚDA NÁS BAVÍ o.p.s.

Kroužek pro děti VĚDA NÁS BAVÍ
Děti se v kroužku hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis), prozkoumáme rostlinou i živočišnou buňku, vytvoříme nenewtonskou kapalinu, pronikneme do mechaniky dýchání i atomu a zabrousíme i do historie k Archimédovi a jeho vynálezům. Zkrátka vyzkouší si, jaké to je, stát se na chvíli malým vědcem.
Lekce jsou naprosto bezpečné a vhodné pro děti už od 6 do 12 let.


Anotace kroužků Věda nás bavi 2022


Přihlášky a více informací na webu
https://www.vedanasbavi.cz/krouzky-pro-deti


Nahoru