Logo       Základní škola HOSTIVAŘ

KROUŽKY

Všeobecná sportovní příprava pro 1. stupeň


Kdy: úterý 13:30 – 15:00 (začínáme 17.9. 2024)

Kde: tělocvična a venkovní areál ZŠ Hostivař
        (družinové děti vyzvedáváme a vracíme do družiny)
Cíl:
- vytvořit u dětí vztah ke sportu
- vytvořit základy pro pozdější trénink

PŘIHLÁŠKA
Vedoucí: Mgr. Tereza Bezděková
Telefon: 271750630
E-mail: bezdekova@zshostivar.cz
Platba: 1.000,- Kč/pololetí (v hotovosti)
platba za 1. pololetí nejpozději 31.10.
platba za 2. pololetí nejpozději 28.2.
Nahoru