Logo       Základní škola HOSTIVAŘ

ZPRÁVY O ŠKOLE

Výroční zprávy školy

Všechny zprávy jsou k nahlédnutí u hospodářky nebo na ředitelství školy.

Nahoru

Program primární prevence

Všechny programy jsou k nahlédnutí u metodika primární prevence nebo na ředitelství školy.

Nahoru

Rozpočet školy

Všechny rozpočty jsou k nahlédnutí u ekonomky nebo na ředitelství školy.


Inspekční zprávy ČŠI

Všechny inspekční zprávy České školní inspekce jsou k nahlédnutí na ředitelství školy.

Nahoru